Modernizace výuky hipologických disciplín

Jedná se o výukový pořad
Oddělení chovu, šlechtění koní a agroturistiky
Mendelovy univerzity v Brně natočený v rámci projektu
Modernizace výuky hipologických disciplín.

Výcvik jezdce 1                                                                  délka : 19:52

Výcvik jezdce 2                                                                  délka : 18:32

Výcvik jezdce 3                                                                  délka : 17:06

Předvedení koně a posuzování mechaniky pohybu     délka : 16:28