Výcvik jezdce 1

Výukový pořad v délce 20 minut :

Cviky na zpevnění sedu a získání rovnováhy - Chyby školního sedu - Korektní sed – Nasedání na koně - Nasedání na koně s madly nebo se sedlem s asistencí - Nekorektní sed - Sesedání z koně - Uvolňovací cviky a gymnastika - Vodění koně - Základní korektní sed