Výcvik jezdce 1

Výukový pořad v délce 20 minut :

Cviky na zpevnění sedu a získání rovnováhy – Chyby školního sedu – Korektní sed – Nasedání na koně – Nasedání na koně s madly nebo se sedlem s asistencí – Nekorektní sed – Sesedání z koně – Uvolňovací cviky a gymnastika – Vodění koně – Základní korektní sed