Předvedení koně a posuzování mechaniky pohybu

Výukový pořad v délce 16,5 minuty.